Site Overlay

Geocacheren’s efterfølger

Danmarks første Geocaching blad fik en efterfølger. Læs mere her!

Genvej til Forsiden klik her!

Her kommer fortællingen om hvordan bladet Geocacheren i marts 2010 i forummet havde fået opbakning til at genopstå som et nyhedsbrev med KongCarlos som redaktør.

KongCarlos havde samlet materiale ind og planen var at nyhedsbrevet skulle udkomme en gang i kvartalet.

Af personlige årsager måtte KongCarlos opgive dette og gav materialet videre til soga som så brugte dette til det første nyhedsbrev i Juni 2010 og en hjemmeside blev samtidig etableret af soga.

Tanken var at brugerne selv kunne indrykke artikler og som det kan ses af forsiden herunder fra 2010 var der meget at berette om

Geocaching blade - Geocacerens forside

I 2012-2013 blev Danmarks Geocaching blad Geocacheren lukket ned og domænet opsagt. Et opsummerende og evaluerede skriv kan læses her: Klik!

Geocacheren lukker ned